Priser

Indmeldelsesgebyr Indbetales på 5385 7793730 Husk at notere havenummer 1000 kr
Haveleje 3000 kr
Vandafgift 100 kr
Vand pr m3 53 kr
Kloak pr år 2000 kr
Byggeansøgning 600 kr
Vurdering 500 kr