Løbende info fra bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 20/8 2021

Bestyrelsen gør opmærksom på, at vi har ekstraordinær generalforsamling lørdag den 4. september kl. 16. Mødet omhandler kun, at der skal vælges medlemmer til de forskellige poster, der ikke blev besat til generalforsamlingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Info: 26/7 2021

Vi har i forbindelse med foreningens 90-års jubilæum reserveret fælleshuset til en fejringsdag lørdag den 4.september 2021. Program for dagen vil komme i starten af næste uge.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 22/7 2021

I år bliver haveforeningen 90 år.....HURRAAAA...og vi er i den forbindelse ved at planlægge en foreningsfest.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 22/7 2021

Fra kredsen er kommet følgende meddelelse:

Hvis I har japansk pileurt i haver eller randbeplantning, skal dette meddeles til Vej og Park, da planten er invasiv og skal udryddes.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 22/7 2021

Så kan vi endelig holde generalforsamling. Dette foregår fredag den 6.august kl.19.30 i EFI-hallens cafe. Der kræves skriftlig tilmelding samt coronapas.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 23/3 2021

Så er datoerne for grøn container på plads. Vi gør ligesom sidste år og holder det fælles med Parken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 23/3 2021

Hermed en opfordring til at være med til åben have langfredag den 2. april. dette er en mulighed for at få inspiration hos hinanden til anlæg i haven. Se yderligere information i infoskabene på Mågeparken.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 23/3 2021

 Alle medlemmer...undtagen dem på Stormgade...skulle gerne have modtaget en kurv samt poser til madaffald. Infoseddel og yderligere poser kan hentes hos Sandra i have 89.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Info: 31/1 2021

Vi må stadig ikke holde generalforsamling...tjek jeres mail fra formanden.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Info: 21/10 2020

Lukning for vandet er udskudt lidt, da der skal plantes hække i foreningen og de efterfølgende skal vandes. Derfor bliver målerne først afmonteret lørdag den 31. oktober FRA kl.8, hvor der hermed skal være adgang til måleren.

----------------------------------------------------------------------------------

Info: 21/10 2020

Vi har haft besøg af kredsens havekonsulent, som har gennemgået samtlige hække. De nye hække skal plantes lørdag den 24.oktober fra kl.10. De implicerede haver har modtaget en mail fra bestyrelsen. 

Der vil være en container med frisk muld og samtidig muligt at komme af med lerjorden.Hvis man har mulighed for at give en hånd denne dag, er man hjertelig velkommen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Info: 21/10 2020

Grundet covid-19 er præmiefesten desværre aflyst.Man har i stedet valgt at præmiere de deltagende haver fordelt pr haveforening. De deltagende haver kan hente deres præmier hos Gitte i have 79.

-------------------------------------------------------------------------------------

Info: 9/10 2020

Vi har haft besøg af kredsens havekonsulent, som har gennemgået samtlige hække. De nye hække skal plantes lørdag den 24.oktober fra kl.10. De implicerede haver har modtaget en mail fra bestyrelsen.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Info: 9/10 2020

Den endelige udregning vedr kloak er klar. Tjek jeres mail for yderligere informationer.

 


---------------------------------------------------------------------------------

Info: 28/9 2020

 

Der er udarbejdet nye byggeregler som er gældende fra d. 1 oktober 2020 for alle foreninger i Sydvestjyllands kreds.

 

For de af jer, der har bygget med en godkendt byggeansøgning under de gamle regler, skal intet yderligere gøre. Disse forbliver lovlige.

Se yderligere informationer under byggeri eller på kredsens hjemmeside.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Info: 20/9 2020

Den endelige udregning vedr udbetaling af kloak vil komme i løbet af november.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Info: 2/7 2020

Da vores kasserer Birgit Dahl har solgt sin have, holdes der ekstraordinær genealforsamling

Mandag den 10.august 2020 kl.19

Mødet afholdes ved bålstedet nede i skoven overfor de udendørs trænings maskiner. Vi opfordrer til, at der kun møder en fra hver have.

Der er ingen forplejning.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Info: 30/6 2020

Bestyrelsen kører på nedsat blus i ugerne 28, 29 og 30. Ved behov kan næstformanden kontaktes på mail eller via sms.


-------------------------------------------------------------------------------------

Info: 13/5 2020

NYT FRA BESTYRELSEN:

STIERNE:

Der arbejdes på en løsning med nedgravede ralkasser, der hvor stierne er oversvømmede. arbejdet gøres i efteråret.

STOPHANER:

Vi er i gang med at udregne vandsvindet.

HÆKKE:

Der er kommet mange ansøgninger om nye hække eller til dele af hække. Ansøgningerne gemmes, hvorefter der kigges på det sammen med kredsens havekonsulent til efteråret. Vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til, at vi stivis hjælper med at få hækkene gjort rene...så hjælp din nabo🙂.

KASSERER:

Birgit har solgt sin have, men har indvilliget i at fortsætte på posten som kasserer, indtil coronaen gør det muligt for os at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

PRÆMIEFEST:

Vi har intet hørt og formoder så, at det er aflyst pga coronaen.

FORENINGSFEST:

Udsættes til efteråret...igen pga corona.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 15/4 2020

Arbejdsdagen den 25.april er udsat indtil videre.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 3/4 2020.

Have leje er sendt ud til medlemmer, tjek om du har fået en mail. Hvis ikke kontakt venligst kasseren. Vand udregnes med 100kr + 47kr pr m3.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 28/3 2020.

Åbning af vand.

Der skal være adgang til din have lørdag d 4 april fra kl 8. I tilfælde af frost er det haveejerens ansvar at tildække måleren. Måleren må under ingen omstændigheder afmonteres igen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 28/3 2020.

Alle aktiviteter er aflyst indtil videre pga. Covid 19., dette gælder også vurderinger.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 24/3 2020.

Der bliver IKKE åbnet for vandet d 28/3 pga. af kommende frostnætter. Ny dato kommer snarest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 17/3 2020.

1. Pga. Corona er nogle  haveforeningens aktiviteter udsat/aflyst indtil videre.

2. De haver der har fået påbud mht. til oprydning med frist 1. april er forlænget til 1 maj.

3. Oprydning af have nr 45 er også aflyst, info om ny dato afventer.

4. Vurderinger  i vores haveforening d 28 marts gennemføres som planlagt.

5. Køb og salg af haver forsætter indtil videre. 

6. Åbning af vand.  Vi fastholder at der åbnes for vandet lørdag d 28 Marts. Der skal være adgang til din have fra kl 8.00. Hvis der ikke er adgang koster det et gebyr at få måleren eftermonteret. I tilfælde af frost er det haveejerens ansvar at tildække vandmåleren. Vandmåleren må under ingen omstændigheder afmonteres igen.

7. Vis gensidig respekt over for hinanden og efterlev de regler der er for corona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 12/3 2020

Der bliver åbnet for vandet lørdag d 28 marts. I tilfælde af frost efter montering af vandmålere er det have ejerens ansvar at tildække måleren. Måleren må under ingen omstændigheder afmonteres igen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 10/3 2020

Haveleje vil fremadrettet blive fremsendt pr mail.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 10/3 2020 

Inden 1. maj kan der søges om nye hækplanter. Bestyrelsen vil herefter kontakte en havekonsulent som laver den endelige vurdering. Vi opfordre stadig til at pleje og passe hækkene.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 3/1 2020

Gf D 27/2 - 2020. 

Sted Rolfgade 166 1. Sal.

Tidspunkt kl 17.00

Tilmelding nødvendigt Til Formand Remo Schneider på SMS 23694007. Husk have nr og antal.

Haveforeningen er vært for smørrebrød og lidt til ganen.😋

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 6/12- 2019

Fælles arbejdsdag i haveforeningen.

Tilmelding til Sandra på SMS 60174196.

Der skal males låger og kører grus til stierne. Haveforeningen er vært for pølser øl og vand.😋

--------------------------------------------–---------------------------------------------------------------

Info 3/10-2019

Der er så småt optræk til nattefrost, måske allerede i denne weekend. Det derfor vigtig at du pakker din vandmåler ind feks med et håndklæde og evt. med en spand på hovedet over måleren. Det er den enkelte haveejer der hæfter for vandmåleren når den er monteret. Afmontering af vandmåler samt lukning forvandforsyningen sker efter uge 42. 😀

-------------------------–-----------------------------------------------------------------------------------

Info  8/9-2019

Opfølgning maling af havelåger i stierne.

Fra tirsdag D 10/9 er maling samt pensler klar til afhentning i have 89 hos Sandra. Send en SMS på 60174196 for tidspunkt. Kom frisk og giv en hånd så vi får lågerne malet i en fart.😀

------–-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 5/9-2019

Vores nye låger i stierne skal males inden vinter, malingen er bestilt og snart tilgængelig hos formanden. (mere info kommer)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 5/9-2019

Girokort. De girokort der er sendt ud med tidligere kasserer Henrik Bendix`s navn på skal stadigvæk betales til forfald.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info:  5/9-2019

Ang. Byggeregler og vedtægter. Vi er underlagt lokalplan for området og det er disse regler der gælder. Lokalplanen er nu tilgængelig her på hjemmesiden. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 3/9-2019

Her et nyttigt link til dem der ikke fik helt fat i hvad man må smide i toilettet. Det er meget vigtigt at vi alle overholder reglerne og passer på vores fælles kloak. 

https://www.bolius.dk/hvad-maa-du-ikke-smide-i-toilettet-25300