Løbende info fra bestyrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 2/7 2020

Da vores kasserer Birgit Dahl har solgt sin have, holdes der ekstraordinær genealforsamling

Mandag den 10.august 2020 kl.19

Mødet afholdes ved bålstedet nede i skoven overfor de udendørs trænings maskiner. Vi opfordrer til, at der kun møder en fra hver have.

Der er ingen forplejning.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Info: 30/6 2020

Bestyrelsen kører på nedsat blus i ugerne 28, 29 og 30. Ved behov kan næstformanden kontaktes på mail eller via sms.


-------------------------------------------------------------------------------------

Info: 13/5 2020

NYT FRA BESTYRELSEN:

STIERNE:

Der arbejdes på en løsning med nedgravede ralkasser, der hvor stierne er oversvømmede. arbejdet gøres i efteråret.

STOPHANER:

Vi er i gang med at udregne vandsvindet.

HÆKKE:

Der er kommet mange ansøgninger om nye hække eller til dele af hække. Ansøgningerne gemmes, hvorefter der kigges på det sammen med kredsens havekonsulent til efteråret. Vi vil fra bestyrelsen gerne opfordre til, at vi stivis hjælper med at få hækkene gjort rene...så hjælp din nabo🙂.

KASSERER:

Birgit har solgt sin have, men har indvilliget i at fortsætte på posten som kasserer, indtil coronaen gør det muligt for os at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

PRÆMIEFEST:

Vi har intet hørt og formoder så, at det er aflyst pga coronaen.

FORENINGSFEST:

Udsættes til efteråret...igen pga corona.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 15/4 2020

Arbejdsdagen den 25.april er udsat indtil videre.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 3/4 2020.

Have leje er sendt ud til medlemmer, tjek om du har fået en mail. Hvis ikke kontakt venligst kasseren. Vand udregnes med 100kr + 47kr pr m3.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 28/3 2020.

Åbning af vand.

Der skal være adgang til din have lørdag d 4 april fra kl 8. I tilfælde af frost er det haveejerens ansvar at tildække måleren. Måleren må under ingen omstændigheder afmonteres igen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 28/3 2020.

Alle aktiviteter er aflyst indtil videre pga. Covid 19., dette gælder også vurderinger.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 24/3 2020.

Der bliver IKKE åbnet for vandet d 28/3 pga. af kommende frostnætter. Ny dato kommer snarest.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 17/3 2020.

1. Pga. Corona er nogle  haveforeningens aktiviteter udsat/aflyst indtil videre.

2. De haver der har fået påbud mht. til oprydning med frist 1. april er forlænget til 1 maj.

3. Oprydning af have nr 45 er også aflyst, info om ny dato afventer.

4. Vurderinger  i vores haveforening d 28 marts gennemføres som planlagt.

5. Køb og salg af haver forsætter indtil videre. 

6. Åbning af vand.  Vi fastholder at der åbnes for vandet lørdag d 28 Marts. Der skal være adgang til din have fra kl 8.00. Hvis der ikke er adgang koster det et gebyr at få måleren eftermonteret. I tilfælde af frost er det haveejerens ansvar at tildække vandmåleren. Vandmåleren må under ingen omstændigheder afmonteres igen.

7. Vis gensidig respekt over for hinanden og efterlev de regler der er for corona.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 12/3 2020

Der bliver åbnet for vandet lørdag d 28 marts. I tilfælde af frost efter montering af vandmålere er det have ejerens ansvar at tildække måleren. Måleren må under ingen omstændigheder afmonteres igen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 10/3 2020

Haveleje vil fremadrettet blive fremsendt pr mail.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 10/3 2020 

Inden 1. maj kan der søges om nye hækplanter. Bestyrelsen vil herefter kontakte en havekonsulent som laver den endelige vurdering. Vi opfordre stadig til at pleje og passe hækkene.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 3/1 2020

Gf D 27/2 - 2020. 

Sted Rolfgade 166 1. Sal.

Tidspunkt kl 17.00

Tilmelding nødvendigt Til Formand Remo Schneider på SMS 23694007. Husk have nr og antal.

Haveforeningen er vært for smørrebrød og lidt til ganen.😋

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 6/12- 2019

Fælles arbejdsdag i haveforeningen.

Tilmelding til Sandra på SMS 60174196.

Der skal males låger og kører grus til stierne. Haveforeningen er vært for pølser øl og vand.😋

--------------------------------------------–---------------------------------------------------------------

Info 3/10-2019

Der er så småt optræk til nattefrost, måske allerede i denne weekend. Det derfor vigtig at du pakker din vandmåler ind feks med et håndklæde og evt. med en spand på hovedet over måleren. Det er den enkelte haveejer der hæfter for vandmåleren når den er monteret. Afmontering af vandmåler samt lukning forvandforsyningen sker efter uge 42. 😀

-------------------------–-----------------------------------------------------------------------------------

Info  8/9-2019

Opfølgning maling af havelåger i stierne.

Fra tirsdag D 10/9 er maling samt pensler klar til afhentning i have 89 hos Sandra. Send en SMS på 60174196 for tidspunkt. Kom frisk og giv en hånd så vi får lågerne malet i en fart.😀

------–-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 5/9-2019

Vores nye låger i stierne skal males inden vinter, malingen er bestilt og snart tilgængelig hos formanden. (mere info kommer)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info: 5/9-2019

Girokort. De girokort der er sendt ud med tidligere kasserer Henrik Bendix`s navn på skal stadigvæk betales til forfald.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info:  5/9-2019

Ang. Byggeregler og vedtægter. Vi er underlagt lokalplan for området og det er disse regler der gælder. Lokalplanen er nu tilgængelig her på hjemmesiden. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info 3/9-2019

Her et nyttigt link til dem der ikke fik helt fat i hvad man må smide i toilettet. Det er meget vigtigt at vi alle overholder reglerne og passer på vores fælles kloak. 

https://www.bolius.dk/hvad-maa-du-ikke-smide-i-toilettet-25300