Vedr. nye byggeregler gældende fra d. 1 oktober 2020

Der er nu udarbejdet nye byggeregler som er gældende fra d. 1 oktober 2020 for alle foreninger i Sydvestjyllands kreds. For de af jer der har bygget med en godkendt byggeansøgning under de gamle regler, skal intet yderligere gøre. Disse forbliver lovlige.

M.v.h.       Bygge og vurderings-udvalget i Sydvestjyllands kreds

 
Vedr byggeansøgninger gældende fra 2020
 
Afleveringen kan ske på følgende 3 måder:
1. Foreningen/medlemmet scanner byggeansøgningen ind på egen pc og sender den  til kredsvurdering@gmail.com
2. Man kan aflevere den i postkassen på kreds kontoret, Rolfsgade 166 bagbygningen.
3. Personligt fremmøde i åbningstiden, første Tirsdag i hver måned fra kl.16.00 – 17.00 – hvor behandlede byggeansøgninger også udleveres. Byggeudvalget er tilstede i tidsrummet og vil behandle byggeansøgningerne med det samme hvis det er muligt, ellers kan behandlingstiden være op til 30 dage.
 
Husk at byggeansøgningen skal være underskreven fra foreningens side og lejer, ellers behandles den ikke.
 

Procedure for syn af byggeri og udstedelse af ibrugtagningstilladelse:

  • Den godkendte byggeansøgning sendes til formanden.
  • Formanden har kontrolleret, at bygninger er i overensstemmelse med det ansøgte på byggeansøgningen, før der bestilles en ibrugtagningstilladelse.
  • Når byggeriet er fysisk synet og godkendt af Sydvestjyllands kreds, udstedes en ibrugtagningstilladelse.

 

 

 
Der skal ansøges om alt byggeri, undtaget er drivhuse; dog skal de stadig følge reglerne vedr. størrelse og afstand til skel.
Betaling af byggeansøgninger kan ske via kredsens hjemmeside ( Brug linket nedenunder og følg vejledningen.)
 

 

 

Byggeansvarlig i vores forening er pt.

Sandra Holst Jensen tlf. 60.17.41.96        E.mail noerrevaenge@yahoo.com

Byggeansøgning pr. 1.oktober 2020

Byggeregler pr. 1.oktober 2020